„Fressnapf nyereményjáték a Csillagvárban” Játékszabályzat

Csillagvár Bevásárlóközpont

„Fressnapf nyereményjáték a Csillagvárban” (2018.08.13. – 2018.08.21.)

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az M7 CEREF I Hungarian Propco Kft. (székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em., a továbbiakban: Szervező) a Facebookon nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék), mint a Csillagvár Bevásárlóközpont tulajdonos és az ingatlan ügyei felett rendelkező jogi entitás. A Játék lebonyolítója a CBRE Kft. (székhely: H-1055, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), mint a Játék lebonyolításával megbízott tanácsadó ügynökség (a továbbiakban: Lebonyolító). A Játék szervezésében résztvevő Fressnapf-Hungária Állateledel és Felszerelés Nagy- és Kiskereskedelmi Kft. (H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.) részt vesz, mint a nyereményjátékot nyereményekkel támogató közreműködő partner (a továbbiakban: Közreműködő).

1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvételre az jogosult, aki a Szervező Csillagvár Bevásárlóközpont Facebook oldalán (www.facebook.com/csillagvarbevasarlokozpont/) elhelyezett „Játssz és nyerj” matricával ellátott posztokban (a továbbiakban: Posztok) a játék ideje alatt a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek betartásával válaszol. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvételt megelőzően az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játék részvételi szabályairól, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, a Lebonyolító illetve a Közreműködő terhére.

A Facebook Játékhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

2. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos):

a.) Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy és

b.) a Játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon jelentkeztek a Játékba.

3. A Játék időtartama és menete:

A Játék 2018.08.13-án 10:00 órától 2018.08.21-én 10:00 óráig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban küldött válaszok nem vesznek részt a Játékban.

A Szervező a Játék során fent megjelölt időtartamon belül két Posztot helyez el „Játssz és nyerj” matricával ellátott képpel a Csillagvár Bevásárlóközpont Facebook oldalán. A Játékos feladata a Posztban feltett kérdésekre a posztban jelzett módon válaszolni.

4. Kiválasztással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

4.a.) Érvényes jelentkezés

A Játékos a játék ideje alatt a Szervező által kihelyezett „Játssz és nyerj” matricával ellátott Posztok alatt közzétett 1 db a feltett kérdésre adott helyes komment/válasz útján vehet részt a játékban. A Játékos feladata a Facebook oldalon közzétett poszt alá elküldeni válaszát. A nyereményjátékban való részvételhez a megjelölt Posztok leírásában szereplő kérdésekre adott válasznak helyesnek kell lennie.Minden Játékos kizárólag saját nevében játszhat. A Játék ideje alatt a Játékos egyszer vehet részt a Játékban, azaz egyszer küldheti be válaszát.

Érvényes a jelentkezés, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó Játékos, a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos, ill. azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni a Játékból kizárásra kerül, és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás jelentkezésekért. Az előírttól eltérő formátumú jelentkezések helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

Kizártak a Játékból azok a jelentkezések, függetlenül a jelentkezés elmaradásának vagy nem megfelelőségének okától, amelyekre nem a Szervező által a jelen játékszabályzat 3. pontjában megjelölt időtartamban kerül sor.

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás?

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívül álló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

 • a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el,
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető,
 • a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására,
 • az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

4.b) Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, amelyről jegyzőkönyv készül. A sorsolás zártkörű.

A sorsolás helyszíne: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út. 78. 2. em.

A sorsolás időpontja: 2018.08.21. 14 óra

4.b) Nyeremény

A Játékban azon játékosok között történik sorsolás, akik a 3. pontban megjelöltek szerint jelentkeztek a Játékba.

Nyertesek száma: 3 fő

Nyeremények:
A Közreműködő által biztosított alábbi nyeremények:

1. nyertes: 3 db 1000 Ft értékű Fressnapf vásárlási utalvány, amely beváltható
2018. október 31-ig a Fressnapf Csillagvár üzletben.
2. nyertes: 1 db kutyasör;
3. nyertes: 1 db kutyasör.

Tartaléknyertesek: 3 fő

A nyeremény átvételének helye és időpontja: A nyertesekkel előre egyeztetett időpontban, már 2018. augusztus 22-én üzletnyitástól, de legkésőbb augusztus 31-ig, kizárólag a Csillagvár Bevásárlóközpont alsószintjén található Fressnapf üzletében személyesen vehetők át. (Az üzlet pontos címe: H-1039 Budapest, Rákóczi út. 36.) Az utalványok 2018. október 31-éig válthatók be.

4.c) Tartaléknyertes(ek)

A Szervező minden nyereményhez 1 fő, a Játék során összesen 3 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékos helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetők, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Szervező által megadott, az értesítéstől számított 2 napon belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik.

4.d) A megnyert nyeremények készpénzre át nem válthatók.

 

4.e) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

A Lebonyolító a Csillagvár Bevásárlóközpont Facebook oldalán (www.facebook.com/csillagvarbevasarlokozpont/) közzé teszi a nyertesek nevét. A nyeremények postázására nincs lehetőség. A játékos tudomásul veszi, hogy nyereményét személyesen kell átvennie a Csillagvár Bevásárlóközpont alsó szintjén található Fressnapf üzletben (H-1039 Budapest, Rákóczi út. 36.)

A Lebonyolító a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn belül értesíti Facebook üzenetben a nyerteseket.

Amennyiben a Nyertes értesítése sikertelen, a Szervező ebben az esetben jogosult a sorrendben következő tartaléknyertest nyertessé nyilvánítani. A Nyertesek a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy az adategyeztetés során megadott nevüket a Csillagvár Bevásárlóközpont Facebook oldalán közzétegye.

A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Közreműködő viseli.

5. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játékról információk hirdetésekben, a weboldalon, és a Szervező Csillagvár Bevásárlóközpont Facebook oldalán posztokban lesznek megtalálhatóak. A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező weboldalán (www.csillagvar.com) megtalálható a Játék időtartama alatt. A Játékkal kapcsolatos kérdés esetén a marketing.hungary@cbre.com e-mail címen tud tájékoztatást kérni.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékos jelentkezésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint a jelentkezéssel egyidejűleg kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyes adatait a nyereményjáték ideje alatt kezelhetik.

Adatkezelő:

 • Cégnév: M7 CEREF I Hungarian Propco Kft. (Szervező)
 • Székhely: H-1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 13. em.
 • Cg. Szám: 01-09-287795
 • Adószáma: 25763247-2-44
 • Email cím: -
 • Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: -

Adatfeldolgozó:

 • Cégnév: CBRE Kft. (Lebonyolító)
 • Székhely: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinkszy út 78. 2. em.
 • Cg. Szám: 01-09-362188
 • Adószáma: 10940828-2-41
 • Email cím: marketing.hungary@cbre.com

Adatfeldolgozó:

 • Cégnév: Fressnapf-Hungária Kft. (Közreműködő)
 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. c)
 • Cg. Szám: 01-09-709539
 • Adószáma: 12910731-2-44

Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

a., Az adatkezelés célja: a játékban való részvétel

A nyereményjáték regisztrációs folyamata kapcsán a Játékos az alábbi személyes adatait adja meg.

Személyes adatok: Név, email cím

Adatfeldolgozó: CBRE Kft.

Jogalap: GDPR-ról szóló Európa Uniós rendelet és a hatályos Info tv. szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

b., Az adatkezelés célja: a nyertes kiértesítése

A nyereményjáték lebonyolítását követően kisorsolják a nyerteseket, akiket az általuk, a regisztrációs folyamatban megadott elérhetőségen kiértesítenek, illetve nyilvános facebook posztban közzéteszik a nevét.

Személyes adatok: Név, email cím

Adatfeldolgozó: CBRE Kft.

Jogalap: GDPR-ról szóló Európa Uniós rendelet és a hatályos Info tv. szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

c., Az adatkezelés célja: a nyeremény átvételének biztosítása, a nyereményjátékhoz kapcsolódó adókötelezettség teljesítése

A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyertes a nyereményjátékhoz kapcsolódó adókötelezettségnek a nyereményt biztosító Közreműködő általi teljesítése érdekében szükséges személyes adatokat (lakcímének és adóazonosító jel) az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

Személyes adatok: név, lakcím, adóazonosító jel

Adatfeldolgozó: Fressnapf-Hungária Kft.

Jogalap: GDPR-ról szóló Európa Uniós rendelet és a hatályos Info tv. szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

d., Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Játékosnak kérdése lenne a nyereményjátékkal kapcsolatban, úgy fel tudja venni a kapcsolatot a Lebonyolítóval

Személyes adatok: Név, email cím, a levél tárgya

Adatfeldolgozó: CBRE Kft.

Jogalap: GDPR-ról szóló Európa Uniós rendelet és a hatályos Info tv. szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a nyereményjáték lezárását követő 28. napig kezeli, vagy addig, amíg a Játékos nem vonja vissza a hozzájárulását.

A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő a fent megnevezett Adatfeldolgozóknak adja át abból a célból, hogy a nyereményjátékot lebonyolítsa. Ezen kívül sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó nem továbbítja senkinek a Játékos személyes adatait. A személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon munkatársai férnek hozzá, akik a nyereményjáték lebonyolításában részt vesznek és titoktartási kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatokat nem adják tovább és nem használják fel.

A Játékosnak jogában áll díjmentesen az adatai kikéréséhez, módosításához és törléséhez, melyet a marketing.hungary@cbre.com email címen kezdeményezhet. Ha a Játékos úgy érzi, hogy sem az Adatkezelő sem az Adatfeldolgozó nem megfelelően kezeli az adatait, úgy jogorvoslattal élhet a bíróságon vagy az Adatvédelmi Hatóságnál (NAIH, Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefon: +36. (1) 391-1400)

Az Adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állása szerint megtesz minden tőle telhetőt, hogy a Játékosok érdekében garantálja a személyes adatok adatbiztonságát.

7. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a., Szervező és a Közreműködő vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói

b., egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8:1. §

(1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

M7 CEREF I Hungarian Propco Kft.
Szervező

Budapest, 2018.08.12.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
envelop
Ha szeretne első kézből értesülni a Csillagvár Bevásárlóközpont aktuális programjairól és üzleteink legfrissebb ajánlatairól, az alábbi adatlap kitöltésével iratkozzon fel hírlevelünkre.
Az adatkezelési tájékoztatót
elolvastam és elfogadom.
shadow
parking
wifi
shadow
castle
Az üzletház nyitvatartása
Hétfő - Péntek:
10.00 - 20.00
Szombat:
10.00 - 18.00
Vasárnap:
10.00 - 16.00
Az egyes üzletek nyitvatartása az üzletházétól eltérhet, kérjük ellenőrizze az üzletek nyitvatartását azok adatlapján.
shadowcastle
Team Fitness nyitva tartás
Hétfő - Péntek:
7.00 - 22.00
Szombat - Vasárnap:
8.00 - 20.00
shadow